Jakost materiálu

Pomocí teplotního zpracování k optimálnímu polotovaru

Pro to, aby Váš výrobek i po uvolnění z upnutí skutečně odpovídal tolerancím na výkresu, podrobujeme mnohé naše materiály speciálnímu procesu žíhání a tím ho zbavujeme zbytkového pnutí.

Tento proces, který byl vyvinut inženýry firmy HABA zlepšuje pro Vás důležitou obrobitelnost   a definuje stálost tvaru po celou dobu obrábění.

Při HABA žíhání jsou díly v žíhací peci 4 x déle jako u „podobných“ produktů na trhu. Rozdíl poznáte při obrábění, opotřebení nástrojů a tím i v celkových nákladech.