Směrnice RoHS / REACH / Konfliktní minerály
 

Prohlášení a dodržování směrnic RoHS, REACH a

Srpen 2023

RoHS 2 & 3

„Omezení (používání určitých) nebezpečných látek“

 

Jako dodavatel ocelových a hliníkových desek tímto potvrzujeme, že všechny produkty, které dodáváme, plně vyhovují směrnicím RoHS.

RoHS 2011/65/EU (RoHS2), Směrnice EU
RoHS 2015/863 EU (RoHS3), Směrnice EU

 

 

REACH

„Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.“

 

Jako dodavatel ocelových a hliníkových desek tímto potvrzujeme, že v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) neobsahují naše výrobky žádné látky vzbuzující mimořádné obavy, které při běžném používání představují riziko pro člověka nebo životní prostředí.

 

 

CONFLICT MINERALS

Konfliktní minerály (tantal, cín, wolfram a zlato) - Minerály z konfliktních oblastí

 

Jako dodavatel ocelových a hliníkových plechů tímto potvrzujeme, že naše výrobky jsou v souladu s platnými předpisy (Dodd-Frankův zákon, § 1502, RMI, OECD atd.). Podle našich nejlepších znalostí naše výrobky neobsahují žádné konfliktní minerály z Demokratické republiky Kongo a sousedních zemí (Angola, Burundi, Kongo, Středoafrická republika, Tanzanská republika, Rwanda, Súdán, Uganda, Zambie atd.).

Pokud bychom se dozvěděli o použití konfliktních minerálů z těchto oblastí, upozorníme na to naše zákazníky.


HABA s.r.o
(Formulář bez podpisu)