Přířezy

Jako Váš partner pro veškeré řešení z desek spolupracujeme s vybranými dodavateli, jejiž výrobky byly námi prověřeny, vyzkoušeny a odpovídají požadované kvalitě.

Naše opracované ocelové a hliníkové desky nabízí ideální předpoklad pro kvalitní konečné produkty.

Speciální HABA tepelné zpracování  (žíhání -  ke snížení vnitřního pnutí), opracování povrchu a řezání bez tepelného vlivu, jsou garancí pro zachování tvarové a rozměrové stability také při intenzivním opracování.

S našimi dceřinými společnostmi nabízíme podporu za hranicemi Evropy.