Udržitelnost

Člověk a příroda jsou pro nás velmi důležití a maximálně je respektujeme. Hodně našich investic jsme uskutečnili čistě z ekologických důvodů, protože firma HABA si uvědomuje odpovědnost vůči příštím generacím.

  • Více jak 150‘000 litrů chladicí kapaliny pracuje v uzavřeném okruhu, který zabezpečuje konstantní teplotu na obrobku.

  • Výměníky tepla využívají odpadní teplo ze strojů na vytápění.

  • Pro zdravé pracovní klima jsou na strojích odsávače špon a olejových výparů, jako i speciální čističky vzduchu.

  • Pomocí  600m² solárních zařízení pokrýváme část naší spotřeby elektrické energie. Tato taky klesá díky použití úsporných LED svítidel v našich výrobních halách.

„Nestačí vědět, musí se to taky použít, nestačí chtít, musí se to taky udělat.“