Rovnání

PŘESNÉ A STABILNÍ

Velmi přesné mechanické rovnání zajišťuje, že jsou desky dokonale ploché. Rovnání je zásadním procesem v našem hodnotovém řetězci. Obzvláště důležitá je souhra mezi člověkem a rovnacím lisem. Rovnání nelze naprogramovat, cit a zkušenost strojníka pro materiál a rovnací lis, kde a jak musí tlačit, to vše rozhoduje o rovinnosti zpracovávaného materiálu.

Tam, kde to norma umožňuje, rádi také narovnáme váš materiál pro letecký průmysl.