HABA G-Alu25 eloxtop

3.3547

AlMg4.5Mn0.7

Frézované lité hliníkové desky,
obdobný: EN AW-5083 / EN AW-AlMg4.5Mn0.7

G-Alu25 eloxtop je přirozeně tvrdě litá hliníková deska, která splňuje nejvyšší požadavky z hlediska obrobitelnosti a rozměrové stability. Speciální výrobní proces je založen na přísných firemních normách HABA. Tyto normy platí pro všechny procesní kroky a jsou zárukou vynikajících vlastností, homogenní struktury, plynotěsnosti a vakua. Vysoká kvalita struktury zajišťuje dobré výsledky při povrchové úpravě.

 

POUŽITÍ

  • Základové desky
  • Bočnice
  • Výroba forem pro pěnové hlubokotažné vzorkovací díly

 

PROVEDENÍ JEMNĚ FRÉZOVANÉ PŘÍŘEZY

Tloušťka jemně frézováno Ra0.8 (N6)
Tolerance +/-0.05 mm
Ochranný film oboustranný
Kartón jednostranně
Rovnoběžnost ≤0.05 mm
Rovinnost ≤0.2 mm
Délka/šířka Ra3.2-6.3 řezána přesnou kotoučovou pilou u hran po řezu odstraněn otřep
HABA-standardní tolerance jmenovitý rozměr  +0.8/+0.3 mm
Tolerance specifická pro zákazníka v tolerančním poli 0.4 mm

Na vyžádání vyrobíme také jiné tloušťky a tolerance.

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pevnost v tahu Rm 250 - 290 (MPa)
Mez kluzu Rp0.2 115 - 135 (MPa)
Tažnost (Lo = 5 do) A5 >12 %
Tvrdost del Brinella (HBS) 70 - 75
Hustota 2.66 kg/dm3
Modul pružnosti ~70.000 N/mm2
Tepelná vodivost 110-140 (W/mK)
Koeficient tepelné roztažnosti 24 x 10-6/K
Elektrická vodivost 16-19 m/Ω mm2
Stav

homogenizovaný a pnutí sníženo žíháním,O3