Řezání laserem

Hodí se pro tvarové díly z oceli do tl. 20 mm a nerez oceli do tl. 10 mm. Díly mohou být řezányz broušeného nebo válcovaného materiálu.

Pro základní míry je řez dostačující, jinak je možné dodatečné opracován.