Kompletní opracování

Váš kompletně opracovaný díl díky našim rozsáhlým znalostem a zkušenostem

Od výkresu až ke kompletně opracovanému dílu podporuje jedna velká síť vysoce kvalifikovaných partnerů, kteří zabezpečí opracování dle výkresu na CNC strojích, povrchovou úpravu, metalické a nemetalické povlaky, eloxování, kalení, zušlechtění, atd.

Pokud by to měla být pro Vás výhoda nebo pokud Vám chybí možnosti a kapacity, rádi převezmeme celkovou zodpovědnost za dodávku kompletně opracovaného dílu dle výkresu na bázi našich polotovarů.