HABA Alu7075

3.4365

AlZnMgCu1.5

Válcované surové nebo frézované, vysokepevnostní hliníkové desky,
EN AW-7075 / EN AW-AlZn5.5MgCu

Alu7075 tepelně vytvrzená válcovaná deska s velmi vysokou pevností a tvrdostí. Materiál lze velmi dobře obrábět, může dojít k menšímu prohnutí.

POUŽITÍ

  • Základové desky
  • Desky na formy
  • Razicí bloky

 

PROVEDENÍ FRÉZOVANÉ PŘÍŘEZY

Tloušťka frézováno Ra0.8 (N6)
Tolerance +/-0.1 mm
Ochranný film oboustranný
Kartón jednostranně
Rovnoběžnost ≤0.1 mm
Rovinnost ≤0.2 mm

PROVEDENÍ VÁLCOVANÉ SUROVÉ PŘÍŘEZY

Tloušťka válcované surové
Tolerance EN 485-3/4
Rovnoběžnost ≤1 mm nebo na desku ≤0.2/100 mmnebo EN 485-3/4
Rovinnost ≤0.5 mm nebo EN 485-3/4

PROVEDENÍ FRÉZOVANÉ A VALCOVANÉSUROVÉ PŘÍŘEZY

Délka/šířka Ra3.2-6.3 řezána přesnou kotoučovou
HABA-standardní tolerance jmenovitý rozměr  +0.8/+0.3 mm
Tolerance specifická pro zákazníka v tolerančním poli od 0.4 mm

Na vyžádání vyrobíme také jiné tloušťky a tolerance.

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tloušťka (mm) <50 50-100 >100
Pevnost v tahu Rm ≥500 (N/mm2) ≥480-500 (N/mm2) ≥400 (N/mm2)
Mez kluzu Rp0.2 ≥450 (N/mm2) ≥390-430 (N/mm2) ≥280 (N/mm2)
Tažnost (Lo = 5 do) A5 3-8 % ≥2 % ≥2 %
Tvrdost del Brinella (HBS) ≥140 ≥130 ≥120
Hustota 2.81 kg/dm3    
Modul pružnosti ~71.000 N/mm2    
Tepelná vodivost 130-160 (W/mK)    
Koeficient tepelné roztažnosti 23.4 x 10-6/K    
Elektrická vodivost 19-23 m/Ω mm2    
Stav T6: <10 mm
T651: >10 mm