VEDENÍ PROJEKTU

Projekty mají tu vlastnost, že se vyznačují určitým stupněm složitosti, musejí být koordinovány  na různé úrovni výroby a termín je většinou stanoven příliš optimisticky. Pouze díky podrobnému vyjasnění požadavků, rychlému nalezení řešení v týmu, přesnému plánování projektu a pečlivému sledování termínů a kvality našimi projektovými manažery vám můžeme dát slib, který můžeme nakonec dodržet. S pomocí nejnovějších nástrojů pro řízení projektů, souběžné práce v týmech a krajně flexibilních zaměstnanců jsme rádi, že můžeme čelit (téměř) jakékoli výzvě - otestujte nás!