HABA G-Alu25

3.3547

AlMg4.5Mn0.7

Řezané nebo frézované hliníkové lité desky
Lité desky, obdobný: EN AW-5083 / EN AW-AlMg4.5Mn0.7

G-Alu25  je  přirozeně  tvrdá  hliníková  litá  deska,  která  splňuje  nejvyšší požadavky  na  obrobitelnost  a  tvarovou  stálost.  Speciální  proces  lití  je zárukou homogenní struktury a vakuové těsnosti.

POUŽITÍ

  • Základové desky
  • BočniceVýroba forem pro pěnové hlubokotažné vzorkovací díly

 

PROVEDENÍ ŘEZANÉ PŘÍŘEZY

Tloušťka řezáno pásovou pilou Ra25 (N12)
Tolerance +1/0mm
Rovnoběžnost 0.3 mm
Rovinnost 0.3 mm

PROVEDENÍ JEMNĚ FRÉZOVANÉ PŘÍŘEZY

Tloušťka jemně frézováno Ra0.8 (N6)
Tolerance +/-0.05 mm
Ochranný film oboustranný
Kartón jednostranně
Rovnoběžnost ≤0.05 mm
Rovinnost ≤0.2 mm

PROVEDENÍ FRÉZOVANÉ A ŘEZANÉ PŘÍŘEZY

Délka/šířka Ra3.2-6.3 řezána přesnou kotoučovou pilou u hran po řezu odstraněn otřep
HABA-standardní tolerance jmenovitý rozměr  +0.8/+0.3 mm
Tolerance specifická pro zákazníka v tolerančním poli 0.4 mm

Na vyžádání vyrobíme také jiné tloušťky a tolerance.

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pevnost v tahu Rm ≥250 (N/mm2)
Mez kluzu Rp0.2 ≥115 (N/mm2)
Tažnost (Lo = 5 do) A5 6-10 %
Tvrdost del Brinella (HBS) ≥70
Hustota 2.66 kg/dm3
Modul pružnosti ~70.000 N/mm2
Tepelná vodivost 110-140 (W/mK)
Koeficient tepelné roztažnosti 24 x 10-6/K
Elektrická vodivost 16-19 m/Ω mm2
Stav homogenizovaný, O3