HABA PLANALU N & G

3.3547

AlMg4.5Mn

Hliníkové válcované desky:
EN AW-5083 / EN AW-AlMg4.5Mn0.7

HABA Planalu je přirozeně tvrdá válcovaná deska s dobrou obrobitelností a tvarovou stálostí. Lze ji velmi dobře svařovat, je extrémně odolná proti korozi a je vhodná pro metalické povlaky.

HABA Planalu N a G lze velmi dobře obrábět v upnutém stavu. Používejte nástroj k obrábění hliníku, rychlost řezání >2000 m/min. Doporučuje se zhoto-vování závitů závitníkem.

 

POUŽITÍ

  • Základové desky
  • Otočné stoly
  • Bočnice

 

PROVEDENÍ PLANALU N & G

Tloušťka válcované surové EN 485-3/4
Rovnoběžnost EN 485-3/4 (≤0.2/100)
Rovinnost EN 485-3/4
Délka/šířka Ra3.2-6.3 řezána přesnou kotoučovou  pilou u hran po řezu odstraněn otřep
HABA-standardní tolerance jmenovitý rozměr  +0.8/+0.3 mm
Tolerance specifická pro zákazníka v tolerančním poli 0.4 mm

 

PLANALU G

Planalu G je dodatečně žíhaná bez pnutí

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pevnost v tahu Rm 255-350 (N/mm2)
Mez kluzu Rp0.2 ≥105 (N/mm2) / typické hodnoty 140-200 (N/mm2)
Tažnost (Lo = 5 do) A5 ≥12 % / typické hodnoty 17-22 %
Tvrdost del Brinella (HBS) ≥70
Hustota 2.66 kg/dm3
Modul pružnosti ~70.000 N/mm2
Tepelná vodivost 110-140 (W/mK)
Koeficient tepelné roztažnosti 24.2 x 10-6/K
Elektrická vodivost 16-19 m/Ω mm2
Stav H111 (měkká)